Publikoval: admin | 8 júla, 2015

OZNAM

123

 

 

 

 

 

ZV OZZaSS pri VN Rimavská Sobota organizuje zájazd do Strehovej.

Uskutoční sa 18. júla 2015

Odchod z parkoviska pred nemocnicou o 7,30 hod.

 

Cestovné: členovia odborov  – bez poplatku

deti členov odborov do 15 rokov a dôchodcovia členovia odborov   5 €

ostatní účastníci zájazdu  8 €

 

Vstupenky do areálu kúpaliska si hradí každý účastnik sám.

 

 

cennik

 

 

 

Prihlásiť sa na zájazd môžete na nedonos. odd. t.č. 506 do 15. júla 2015

Advertisement
Publikoval: admin | 27 mája, 2015

MDD 2015

Základná organizácia OZ ZaSS pri VN v Rimavskej Sobote

INFORMÁCIA

ZV OZ organizuje z príležitosti MDD pre svojich členov, ich deti a rodinných príslušníkov zájazd do Budapešti spojený s návštevou Tropikária.

Zájazd sa uskutoční 20.06.2015 (sobota).

Odchod o 7,00 hod. z parkovisko pred nemocnicou.

Predpokladaný návrat o 20,00 hod.

Deti a vnúčatá členov odborov ( do 18 rokov) majú zájazd zadarmo.

Členovia odborov si hradia vstupenku, ostatní účastníci zájazdu si hradia vstupenku a cestovné vo výške 10 €.

Vstupné :

deti do 4 rokov zadarmo

deti 4-18 rokov, seniori nad 62 rokov 1800 Ft

dospelí (18-62 rokov) 2500 Ft

Skupinová zľava pri 15 a viac osobách deti a seniori 1600 Ft, dospelí 2100 Ft.

V Tropicariu môžete vidieť okrem života v hlbočine aj kúsok dažďového pralesa, v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky sa kľukatia nad lenivo odpočívajúcimi mississipskými aligátormi. Mimo toho, v Tropicariu je možné vidieť aj najväčšie morské akvárium v Strednej Európe, žraločie akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v ktorom 8 ks dvojmetrových žralokov a niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek spolunažíva v pokoji. Okrem obrovského akvária je tu možné zhliadnuť ešte ďalších 50 druhov iných ,,menších” (5 – 40 000!! litrových) akvárií a terárií.

Záujemci sa môžu hlásiť u svojich úsekových dôverníkov, ktorí nahlásia záujem zo svojich oddelení najneskôr 10.06.2015 v kancelárii odborov osobne alebo telefonicky na kl. 471. Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte 40 osôb.

Publikoval: admin | 6 júla, 2014

Príjemné dovolenkové obdobie

Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie plné pohody a oddychu.

Pre záujem o Dolnú Strehovú, pripravujeme ďalší zájazd, o ktorom  budú informácie dané obežníkom a na našej stránke.

1419453

 

Výbor OZ

Publikoval: admin | 15 apríla, 2014

Veselú Veľkú noc

velka noc

Prijmite náš pozdrav krátky na tieto VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

V dobrom zdraví ich prežite, pohody a radosti si užite. Dobrú šibačku a

kúpačku aj s výslužkou vo vačku Vám želá

Výbor ZO 

 

Publikoval: admin | 31 mája, 2013

Zájazd do Bojníc

Oznam pre účastníkov zájazdu do Bojníc.

Zájazd sa uskutoční 15.06.2013. Odchod autobusu z parkoviska nemocnice o 6,30 hod., predpokladaný príchod o 20,00 hod.

Cestovné: zamestnanci odborári, ich deti a vnúčatá – zadarmo,

               ostatní účastníci 8 eur

Vstupné do zámku: deti odborárov – zadarmo

Ostatní: dospelí 10 eur

             deti od 3-6 rokov  3 eurá

             deti od 6-15 rokov 5 eur

Výbor ZO pri VN v Rimavskej Sobote plánuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí nadviazať na tradíciu akcií pre deti zamestnancov.

 

Máte možnosť rozhodnúť sa medzi akciami, ktoré Vám predkladáme.

 

PODROBNOSTI NA STIAHNUTIE TU

 

Prosíme úsekových dôverníkov o zistenie záujmu na oddeleniach a nahlásenie počtu prihlásených najneskôr do 15. mája 2013 písomne alebo na mailovú adresu : 

odbory@nemocnica. com

 

1. ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK   Bojnice

Plánovaný termín akcie : 15. júna 2013
Rozprávkový zámok vznikol ako reakcia na predstavy návštevníkov, spojených s filmovými a televíznymi rozprávkami realizovanými v interiéroch a exteriéroch bojnického zámku. 17. ročník bude mať názov Rozprávky bratov Grimmovcov s tým, že návštevníci sa môžu tešiť na čarovné príbehy a milé postavičky z obľúbených a známych rozprávočiek Červená čiapočka, Tri prasiatka, Šípová Ruženka a Sedem kozliatok.

Toto podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky s čarom rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti a mládež určená ako odmena za ich vynaložené úsilie počas školského roku.

Aktuálne ceny vstupeniek nie sú na internetových stránkach zatiaľ uvedené. Vo všeobecnosti platí, že ceny vstupeniek pre deti zamestnancov a zároveň členov odborov sú hradené z prostriedkov ZO.

Cena dopravy bude stanovená podľa počtu prihlásených účastníkov, s výraznou zľavou pre členov odborovej organizácie a ich rodinných príslušníkov.

2. Aquapark Tatralandia  Liptovský Mikuláš

Plánovaný termín akcie : 15. júna 2013

Aquapark sa nachádza v jednej z najbohatších oblastí na žriedla minerálnych vôd na Slovensku a to neďaleko Liptovského Mikuláša v Nizkych Tatrách. Voda nachádzajúca sa v Aquaparku Tatralandia je jedinečná v porovnaní s ostatným geotermálnymi vodami Liptova, pretože obsahuje aj časť morských vôd z mora, ktoré bolo na území Liptovskej kotliny zhruba pred 40 miliónmi rokov. Minerálna voda Tatralandie blahodárne pôsobí na pohybové a dýchacie ústrojenstvo.

Aquapark Tatralandia je najväčší vodný park nielen na Slovensku ale aj v Čechách a v Poľsku a vďaka zdroju termálnej minerálnej vody je návštevníkom k dispozícii počas celého roka.

Deti zamestnancov a zároveň členov odborov majú vstupenku zdarma, rodičia – členovia odborov s výraznou zľavou, ostatní hradia vstup individuálne v plnej výške.

Cena dopravy bude stanovená dodatočne podľa počtu záujemcov.

Veríme, že plánované akcie urobia radosť deťom a ich rodičom a strávime spoločne veselý deň !

PODROBNOSTI NA STIAHNUTIE TU

Výbor ZO pri VN v Rimavskej Sobote

Publikoval: admin | 12 decembra, 2012

Vianoce 2012

vianoce2012

Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších a do nového roku hlavne zdravie a spokojnosť praje

Výbor ZO

Publikoval: admin | 14 marca, 2012

Informácie pre zamestnancov

I.

Vedenie NaP n.o. Všeobecná nemocnica v Rimavskej Sobote sa pripojilo k Výzve BBSK, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadení sociálnych služieb a služieb ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti BBSK.

Zámerom tejto výzvy je upozorniť na nesúlad s povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovenia zákona č. 512/2011 Z.z. (lekári) a zákona č. 62/2012 Z.z. ( ZS a PA) vo oblasti zvyšovania miezd uvedeným kategóriám zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že nie sú  zabezpečené finančné prostriedky na pokrytie mzdového nárastu  v takom rozsahu bez toho, aby došlo k ohrozeniu chodu zdravotníckeho zariadenia, výzva upozorňuje na potrebu riešenia tejto situácie o.i. dofinancovaním cez príslušné ministerstvo alebo cez zdravotné poisťovne.

Výbor Základnej organizácie SOZ sa s touto výzvou stotožňuje a na znak súhlasu ju v zastúpení podpísala predsedníčka V-ZO.

II.

S účinnosťou od l.l.2012 bol v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 512/2011 Z.z. podpísaný DODATOK č. 1 k platnej KZ v časti V. Mzdové podmienky zamestnancov , čl. 31, čl. 34.

Zmena sa týka mzdových podmienok  nasledovne :

Citácia doplnku čl. 31

Minimálna výška základnej zložky mzdy  lekára pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je upravená osobitným predpisom – zákonom č. 512/2011 Z.z..

Minimálna výška základnej  zložky mzdy lekára  je určená osobitným predpisom ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, pričom výška násobku priemernej mesačnej mzdy závisí od toho, či sa jedná o neatestovaného  alebo  atestovaného lekára.

Citácia doplnku čl. 34

2.   V Časti V. Mzdové podmienky zamestnancov  sa Článok 34, Pevné zložky mzdy, písm. a) Základná mesačná mzda – tarifná mzda dopĺňa o nasledovný text:

Ak  mzda lekára podľa tohto mzdového predpisu podľa jeho  zaradenia do príslušnej platovej triedy nedosiahne  minimálnu výšku základnej zložka mzdy  lekára ustanovenej osobitným predpisom, tak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi  – lekárovi doplatok ku mzde v sume rozdielu medzi mzdou podľa tohto mzdového predpisu a minimálnou výškou základnej zložky mzdy lekárov ustanovenej osobitným predpisom ( zákonom č. 512/2011 Z.z.).

Publikoval: admin | 14 septembra, 2011

Do pozornosti zamestnancov !

V dôsledku viacerých zmien rokovacích termínov, ku dnešnému dňu nie je ukončené jednanie ku Kolektívnej zmluve. KZ sa týka predovšetkým pracovných podmienok, odmeňovania ako aj sociálneho fondu pre zamestnancov. V týchto dňoch zamestnanci dostávajú na podpis “Dodatky” k existujúcim pracovným zmluvám. Tieto dodatky obsahujú podstatné zmeny dohodnutých pracovných podmienok a odmeňovania, preto doporučujeme dodatky zatiaľ nepodpisovať, prípadne sa poradiť s odborníkom na pracovné právo, aby bola dostatočne vysvetlená podstata zmien. Pre záujemcov je k dispozícii vyjadrenie odborového právnika.

Výbor ZO

Publikoval: admin | 13 júna, 2011

Porada úsekových dôverníkov

13.06.2011 – Zvolávame poradu úsekových dôverníkov dňa 15.06.2011 o 14:30 v seminárnej miestnosti A bloku (3. poschodie).

Výbor ZO

Older Posts »

Kategórie