Publikoval: admin | 14 marca, 2012

Informácie pre zamestnancov

I.

Vedenie NaP n.o. Všeobecná nemocnica v Rimavskej Sobote sa pripojilo k Výzve BBSK, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadení sociálnych služieb a služieb ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti BBSK.

Zámerom tejto výzvy je upozorniť na nesúlad s povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovenia zákona č. 512/2011 Z.z. (lekári) a zákona č. 62/2012 Z.z. ( ZS a PA) vo oblasti zvyšovania miezd uvedeným kategóriám zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že nie sú  zabezpečené finančné prostriedky na pokrytie mzdového nárastu  v takom rozsahu bez toho, aby došlo k ohrozeniu chodu zdravotníckeho zariadenia, výzva upozorňuje na potrebu riešenia tejto situácie o.i. dofinancovaním cez príslušné ministerstvo alebo cez zdravotné poisťovne.

Výbor Základnej organizácie SOZ sa s touto výzvou stotožňuje a na znak súhlasu ju v zastúpení podpísala predsedníčka V-ZO.

II.

S účinnosťou od l.l.2012 bol v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 512/2011 Z.z. podpísaný DODATOK č. 1 k platnej KZ v časti V. Mzdové podmienky zamestnancov , čl. 31, čl. 34.

Zmena sa týka mzdových podmienok  nasledovne :

Citácia doplnku čl. 31

Minimálna výška základnej zložky mzdy  lekára pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je upravená osobitným predpisom – zákonom č. 512/2011 Z.z..

Minimálna výška základnej  zložky mzdy lekára  je určená osobitným predpisom ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, pričom výška násobku priemernej mesačnej mzdy závisí od toho, či sa jedná o neatestovaného  alebo  atestovaného lekára.

Citácia doplnku čl. 34

2.   V Časti V. Mzdové podmienky zamestnancov  sa Článok 34, Pevné zložky mzdy, písm. a) Základná mesačná mzda – tarifná mzda dopĺňa o nasledovný text:

Ak  mzda lekára podľa tohto mzdového predpisu podľa jeho  zaradenia do príslušnej platovej triedy nedosiahne  minimálnu výšku základnej zložka mzdy  lekára ustanovenej osobitným predpisom, tak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi  – lekárovi doplatok ku mzde v sume rozdielu medzi mzdou podľa tohto mzdového predpisu a minimálnou výškou základnej zložky mzdy lekárov ustanovenej osobitným predpisom ( zákonom č. 512/2011 Z.z.).

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Kategórie

%d blogerom sa páči toto: