Kolektívne vyjednávanie

CHRONOLÓGIA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

Posledná KZ, ktorú sme s terajším zamestnávateľom podpísali je z 30. júna 2008.

Odvtedy sa nám opakovane nepodarilo uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu, len predlžujeme jej platnosť.

V roku 2010 sme podpísali niekoľko dodatkov ku KZ, ktoré sa však nedodržiavajú v plnom rozsahu. Ide predovšetkým o nasledovné smernice :

* Pravidlá a postupy poskytovania cestovných náhrad;

* Pravidlá a postupy pre čerpanie nároku na dovolenku;

* Postup pri domácich a zahraničných pracovných cestách;

*Zásady výberu, zaraďovania a poskytovania študijného voľna na vzdelávanie zamestnancov

Najväčším problémom je mzdová časť KZ v dôsledku zmeny systému vzdelávania a zaraďovania zdravotníckych pracovníkov. Od r. 2009 nie je dodržiavaný minimálny mzdový nárok podľa koeficientov v závislosti od stupňov náročnosti. Dokonca v I. a II. tarifnej triede tarifná mzda nedosahuje výšku aktuálnej minimálnej mzdy a je dorovnávaná formou doplatku.

2009 / november – zaslaný návrh a znenie KZ na rok 2010

2010 / január – začiatok rokovaní, dohodli sa články 1 – 36, skončilo sa pri mzdovom predpise, kde k vzájomnej dohode nedošlo.

Ostatné články boli zo strany zamestnávateľa síce pripomienkované, resp. celkom zmenené, ale s odborovou organizáciou neboli vôbec prerokované. Následne zamestnávateľ odmietol pokračovať vo vyjednávaní.

2010 / jún – zamestnávateľ požiadaný o termín stretnutia na ukončenie vyjednávania, čo bolo ústne prisľúbené.

2010/10/20 – zástupcovia odborov stretli so zástupcami zamestnávateľa, ktoré však nebolo rokovaním o návrhu kolektívnej zmluvy. Na cca 30 minútovom stretnutí si odborári vypočuli problémy s preplácaním výkonov od poisťovní, boli oboznámení so zlou finančnou situáciou a problémami, ktoré nás očakávajú v budúcom roku po zavedení nového odvodového systému. Dohodlo sa, že sa uskutočnia ďalšie kolá vyjednávania ku KZ, platnej už na budúci rok – 2011. Odborári požiadali Mgr. Kubáňovú o zaslanie už dohodnutých článkov KZ.

2010 / december – doteraz k žiadnemu stretnutiu nedošlo, začiatkom decembra 2010 sme riaditeľa Ing. Kubáňa mailom požiadali o stretnutie, na ktoré sme dostali mailom odpoveď, že nemá s nami o čom hovoriť, keďže všetky ich návrhy odmietame a máme predsa k dispozícii ich návrh KZ.

2011 / január – Výbor základnej odborovej organizácie rokoval o  situácii, keď od predloženia návrhu kolektívnej zmluvy zo strany odborovej organizácie uplynula doba viac ako jedného roka a naše rokovania boli neúspešne ukončené. Výbor ZO prijal uznesenie, ktorým požiadal Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb o metodickú pomoc a tiež splnomocnil zástupcov zväzu , aby sa zúčastnili kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom ako členovia vyjednávacieho tímu za stranu odborov.

2011 / 04/06 – Začalo 1. kolo rokovania vyjednávacieho tímu ZV OZ pri VN RS o KZ na rok 2011 s riaditeľom VN RS Ing. R. Kubáňom a zást. riaditeľa S. Imrišom za prítomnosti splnomocnených zástupcov SOZ ZASS v BA. Zmluvné strany si vzájomne vymenili názory a argumenty, avšak k rokovaniu o jednotlivých článkoch návrhu KZ nedošlo. Zamestnávateľ sa zaviazal prípadné navýšené prostriedky od VšZP nad rámec zmluvy z r. 2010 využiť výhradne na zvýšenie tarifných miezd vybraných skupín zamestnancov (sestry). Preto odporúča kolektívne vyjednávanie o mzdovej časti presunúť na 3. kvartál 2011, konkrétne po 1.7.2011, dokedy by mali byť podpísané nové zmluvy so VšZP. Dovtedy bude predmetom rokovania textová časť KZ za účasti Mgr. M. Kubáňovej, S. Imriša a právničky n.o.

2011 /05/25 – Termín presunutý na 08.06.2011 o 9:00 v Žiari nad Hronom

2011 /06/08 – 2. kolo kolektívneho vyjednávania za účasti vyjednávacích tímov vedenia nemocnice a odborovej organizácie. Prejednávala sa hlavne textová časť kolektívnej zmluvy. Obe strany sa dohodli na väčšej časti, v rokovaní o zvyšných článkoch sa bude pokračovať na najbližšom jednaní. Vzhľadom k hospodárskemu výsledku z minulého roka a nevýhodných zmlúv od VšZP sa o mzdovej časti nerokovalo, na programe bude až po 1.7.2011, kedy bude podpísaná nová zmluva so VšZP.  Termín najbližšieho stretnutia je naplánovaný na 28.07.2011. Zápis z II. kola kolektívneho vyjednávania si môžete prečítať TU.

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: