Kontakt

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA

NaP, n.o. VŠEOBECNÁ NEMOCNICA

979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, Šrobárova 1

Kancelária odborov je pre Vás otvorená každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. nad vrátnicou.

email: odboryvnrs@gmail.com

tel: 047/56 23 285

kl. 471 (047/56 12 471)

Výbor v období 2009 – doteraz

predsedníčka: MUDr. Danka Dragijská

podpredseda:

tajomníčka: Mgr. Anna Dulovicsová

pokladníčka: Renata Hanková

členovia: Mgr. Erika Odlerová, Vladimír Bobek, Magdaléna Drugdová

Revízna komisia

Mgr. Andrea Balážová

Alena Tilingerová

Úsekoví dôverníci

PTO … Alena Tilingerová

Strav. prev. … Eva Janštová

RTO … Monika Lalíková

RDG… Erika Šotérová

OKM … RNDr. Iva Nagyová

OKB … Katarína Kureková

HTO … Anna Kederová

FRO … Katarína Princová

TaRCH, ORL, KOŽ … MUDr. Ondrej Képes

CHIR … Magdaléna Drugdová

INT …

GYN … Renata Hanková

DET … Alžbeta Ujpálová

NEDO … Annamária Kompanová

NOVO … Mária Koreňová

OAIM … Eva Radnótiová

OLDCH … Eva Müllerová

NEUR … Anna Kruissová

PSYCH … Eleonóra Kováčová-Farská

OCS … Alica Balážová


Advertisement
%d blogerom sa páči toto: