Výhody členstva v odboroch

Pre každého člena odborov je tu azda najvzácnejšia služba, a to je právne zastúpenie zdarma. Každá výpoveď, ktorá je neopodstatnená, teda daná z titulu nesympatií, vyslovenia svojho názoru alebo iného diskriminačného hľadiska, než závažného porušenia pracovnej disciplíny, je neplatná, pokiaľ nie je riadne preverená a schválená odbormi. Sme tu pre Vás a Vašu obhajobu!

1. Nič nie je samozrejmé!

Bez odborov

 • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
 • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
 • zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru,
 • rozvrhnutí pracovného času,
 • pružnom pracovnom čase,
 • rozsahu a podmienkach práce nadčas,
 • pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky o pracovnom poriadku

2. Ako sa stať členom odborov?

Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie. Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesných odborových zväzoch, krajských radách KOZ SR a na úseku odborovej politiky KOZ SR, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie a vznik nových základných organizácií.Vaším  advokátom sú odbory!

Odbory poskytujú svojim členom :

 • ochranu pri porušení ich práv
 • bezplatné zastupovanie v pracovno-právnych sporoch pred súdom
 • bežné právne poradenstvo
 • podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni
 • aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
 • odborárske vzdelávanie

3. Výhody pre člena ZO OZ pri Všeobecnej nemocnici Rimavská Sobota:

 • pripravujeme

4. Výhody pre úsekového dôverníka ZO OZ pri Všeobecnej nemocnici Rimavská Sobota:

 • pripravujeme


5.Výhody pre člena – dôchodcu ZO OZ pri Všeobecnej nemocnici Rimavská Sobota:

 • pripravujeme

6. Iné výhody pre člena odborov :

ŠETRÍME ZA VÁS!

 • V rámci projektu ZUWINBAT sme pre Vás pripravili v spolupráci s rakúskou odborovou organizáciou OGB bezplatné právne poradenstvo týkajúce sa otázok a informácií z rakúskeho sociálneho systému (sociálne právo, daňové povinnosti a iné.), ktoré môžu vyplynúť z cezhraničnej pracovnej činnosti.
 • Bezplatné prehodnotenie poistných zmlúv a zvýhodnené ceny poistného.

Prostredníctvom projektu “Zvýhodnené poistenie” sme pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov pripravili možnosť bezplatného prehodnotenia (auditu) už uzatvorených poistných zmlúv s cieľom získania najvýhodnejších sadzieb na poistnom trhu. Takto môžete získať ročnú úsporu na poistnom až do výšky 40% a navyše bezplatné poradenstvo pri bežných poistných udalostiach. Bližšie informácie nájdete na www.maximabroker.sk, www.kozsr.sk alebo prostredníctvom infolinky: 0903 905 033, 0917 545 609.

 • Zvýhodnené servisné služby a nákup vozidiel.

Kompletný prehľad zliav servisných služieb, zoznam servisov a výhod pri nákupe motorových vozidiel nájdete na www.kozsr.sk alebo prostredníctvom telefonického kontaktu: 02/67 202 711.

 • Zvýhodnené bankové služby.

ČSOB ponúka pre všetkých členov odborových organizácií atraktívne zľavy a zvýhodnené podmienky bankových služieb a produktov. Viac informácií nájdete na www.sluzby-odborom.sk alebo na www.kozsr.sk.

 • Zvýhodnené rekreačné pobyty a dovolenky na Slovensku.

Hotelová spoločnosť SOREA s.r.o. ponúka členom odborov a ich rodinným príslušníkom zľavy z rekreačných pobytov až do výšky 20%. Bližšie informácie: CK SOREA 02/55 42 23 32, obchod@sorea.sk, marketing@sorea.sk, www.sorea.sk a www.kozsr.sk.

 • AquaCity Poprad – zvýhodnené služby.

AquaCity Poprad – luxusné ekologické stredisko s celoročným termálnym aquaparkom s vnútornými a vonkajšími bazénmi, toboganmi a vodnými atrakciami ponúka členom odborov a ich rodinným príslušníkom nasledovné bonusy:

– zľava 20% zo vstupov Thermal Packet, Blue Diamond packet alebo Vital packet

– zľava 20% na celkovú a lokálnu kryoterapiu v AquaCity Poprad.

Viac informácií na www.aquacity.sk, www.kozsr.sk alebo na telefónnom čísle 052/7851 111, info@aquacity.sk.

 • Vernostný program Sphere card

Sphere card je najväčším univerzálnym vernostným programom svojho druhu, prevádzkovaným na území Slovenskej a Českej republiky, v rámci ktorého sú vydávané karty Sphere card. Držitelia kariet s vernostným programom Sphere card môžu využívať výhody a zľavy v širokom spektre odborov.

Bližšie a aktuálne informácie o vernostnom programe Sphere card získate na telefónnom čísle 02/529 276 84, 0905 279 533, card@sphere.sk.

 • ďalšie poskytované benefity – podporné sociálne projekty.
Advertisement
%d blogerom sa páči toto: